СТМ ЯНОС Начало

Служба по трудова медицина
и консултанти по здравословни и безопасни условия на труд.
02/ 953 00 21
0878 38 51 34 - д-р Георгиева
stm_yanos@abv.bg
office@stm-yanos.eu

Ние ви осигуряваме с:
+ Консултации по здравословни и безопасни условия на труд;
+ Оценка на риска на работните места;
+ Инструкции, правилници и инструктажи на персонала;
+ Обучения на работещите и ръководния персонал;
+ Организиране на профилактични прегледи на работещите;
+ Допълване на документацията във фирмата по трудовото законодателство;
+ Здравен мониторинг и медицински анализи;
+ Експертна помощ относно физични, химични и биологични фактори;
+ Физиология на труда и ергономия;
+ Оптимизация на трудовия процес;
+ Промоция на здравето на работното място, борба със стреса и тиймбилдинг;
+ Експертиза на работоспособността;
+ Водене на здравна документация и архив.

Ако имате въпроси или желаете да се възползвате от нашите услуги:
02/ 953 00 21
0878 38 51 34 - д-р Георгиева
stm_yanos@abv.bg
office@stm-yanos.eu