СТМ ЯНОС Начало
Начало > Законодателство

Законодателство

В раздел "Ресурси", от дясно, може да намерите законовите и подзаконовите нормативни актове, действащи в България, в сферата на осигуряване на минимални изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.

СТМ "Янос" ЕООД осигурява на своите клиенти систематично запознаване с измененията на законодателството в тази област.