СТМ ЯНОС Начало
Начало > Услуги > Техника

Безопасност на работното място

Управлението на предприятието е свързано винаги с отговорност за компанията и за работниците. Нашият набор от услуги акцентира върху консултиране и подпомагане на нашите клиенти по всички въпроси за здравословните и безопасни условия на труд и предотвратяването на трудови злополуки.

Опитни и високо квалифицирани доктори и инженери от СТМ "ЯНОС" ЕООД подготвят доклад "Оценка на риска" за здравето и безопасността на работниците и служителите, който се разработва по система оценена от Европейската агенция по безопасност и здраве при работа. Системата е съобразена с българското законодателство и нуждите на работодателите и на работниците и служителите.

Пожарна и аварийна безопасност.

Строителни площадки и безопасност в строителството.

Обучения на КУТ/ГУТ.

Обучения по І-ва долекарска помощ.