СТМ ЯНОС Начало
Начало > Услуги > Оценка на риска

Оценка на риска

Опитни и високо квалифицирани доктори и инженери от СТМ "Янос" ЕООД подготвят доклад "Оценка на риска" за здравето и безопасността на работниците и служителите, който обхваща:

  1. Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица;
  2. Оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни товарно-разтоварни дейности, нерационални режими на труд и почивка;

Докладът “Оценка на риска” се подготвя по система разработена и прилагана в Европейския съюз. Системата е съобразена с българското законодателство и нуждите на работодателите и на работниците и служителите.