СТМ ЯНОС Начало
Начало > Услуги > Медицина

Трудово-медицинско обслужване

В сферата на трудово-медицинското обслужване СТМ "Янос" ЕООД предлага:

  • Консултация и определяне обема на задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите;
  • Организиране и провеждане на първични и периодични медицински прегледи;
  • Анализ на заболеваемостта, трудовия травматизъм, злополуките и професионалните заболявания;
  • Изготвяне, текущо актуализиране и съхранение на лични здравни досиета на работниците и служителите;
  • Изготвяне на анализ за здравословното състояние на работниците и служителите;
  • Медицинско наблюдение на работниците и служителите;
  • Разработване на препоръки за работодателя относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.