СТМ ЯНОС Начало
Начало > Услуги > Професионални комплексни решения по всички въпроси за трудовата медицина, охраната на труда и здравето, хигиената на труда.

Професионални комплексни решения по всички въпроси за трудовата медицина, охраната на труда и здравето, хигиената на труда.

СТМ "Янос" ЕООД предлага:

 • Трудова медицина;
 • профилактични медицински прегледи;
 • Поддържане на здравословни условия на работното място;
 • Управление на хигиената;
 • Консултации по въпросите за охраната на труда и здравето;
 • Противопожарна безопасност;
 • Работа с видео дисплей;
 • Работа при вредни физични и химични фактори на работната среда;
 • Колективни и лични предпазни средства;
 • Електрообзавеждане;
 • Работи, забранени за извършване от жени;
 • Документи за трудоустрояване;
 • Канцерогени и мутагени при работа;
 • Работа с електрокари и мотокари;